CV Zawodowe

-
 


 AKTUALNE MIEJSCE PRACY

    Wyższa Szkoła Menedźerska w Warszawie
Wydział Zarządzania i Nauk Technicznych
od 1.10.2017 r.
stanowisko: profesor
-
 


 POPRZEDNIE MIEJSCA PRACY

 ZUT   ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
Wydział Ekonomiczny
od 1.03.2013 r. do 28.02.2018 r.
stanowisko: profesor
kierownik Zakładu Badań Systemów Transportu i Logistyki
    Akademia Morska w Szczecinie (d. Wyższa Szkoła Morska)
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
od 1.05.1979 r. do 28.02.2013 r.
stanowiska:
profesor nadzwyczajny
Dyrektor Instytutu Zarządzania Transportem
kierownik Zakładu Zakład Organizacji i Zarządzania
    Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
od 1.10.2005 r. do 30.09.2012 r.
stanowisko: profesor nadzwyczajny (II etat)
    Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
od 1.01.2002 r. do 30.09.2005 r.
stanowisko: profesor nadzwyczajny (II etat)
    Politechnika Szczecińska
od 1.11.1999 r. do 30.09.2000 r.
stanowisko: profesor nadzwyczajny (II etat)
    Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie
od 1.10.1999 r. do 30.09.2001 r.
stanowisko: profesor nadzwyczajny (II etat)
    Politechnika Koszalińska
od 19.02.1996 r. do 30.09.1998 r.
stanowisko: profesor nadzwyczajny (II etat) 
    PP „Chłodnia Szczecińska”
od 1.08.1996 r. do 31.05.1997 r.
stanowisko: zarządca komisaryczny
    Biuro Badań Naukowych
od 1990 r. do 2001 r.
stanowisko: dyrektor, jednoosobowa działalność gospodarcza
    Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Szczecinie
od 1978 r. do 1979 r.
stanowisko: projektant
    Centrum Informatyki Gospodarki Morskiej w Gdyni, Oddział w Szczecinie
od 16.07.1977 r. do 30.04.1979 r.
stanowisko: projektant systemów zarządzania
    Zjednoczenie Kabli i Przewodów w Burgas (Bułgaria)
Dział Automatyzacji Produkcji i Zarządzania
od 19.01.1977 r. do 15.07.1977 r.
stanowisko: główny specjalista ds. automatyzacji produkcji i zarządzania
    Zjednoczenie Kabli i Przewodów w Burgas (Bułgaria)
Dział Automatyzacji Produkcji i Zarządzania
od 21.10.1974 r. do 18.01.1977 r.
stanowisko: kierownik działu
    Ministerstwo Transportu Bułgarii
Naukowy Ośrodek Cybernetyki i Kompleksowych Problemów Transportu
od 1.10.1971 r. do 20.10.1974 r.
stanowisko: kierownik Działu Projektowania Systemów Informatycznych Zarządzania
    Zarząd Portu Burgas (Bułgaria)
Dział Naukowej Organizacji Pracy
od 15.06.1968 r. do 30.09.1971 r.
stanowisko: organizator usług portowych
fb tw