DO POBRANIA


W tym miejscu umieszczane są publikacje naukowe, artykuły oraz prezentacje.
Proszę wybrać interesującą kategorię z zaprezentowanych poniżej:

Książki, monografie

Christowa Cz.,
Modele zatrudniania marynarzy: analiza najlepszych praktyk
Szczecin 2012

Czytaj więcej...

Artykuły i referaty

Christowa Cz.,
System obsługi transportowej portów ujścia Odry ze szczególnym uwzględnieniem transportu rzecznego, Zeszyt Naukowy 171, Szkoła Główna Handlowa, 2019

Czytaj więcej...

Prezentacje

Christowa Cz.,
Zapis video podsumowania 2. Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie
Warszawa, 24 czerwca 2014 r.

Czytaj więcej...

fb tw