Działalność naukowa i społeczna

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I STOWARZYSZENIACH

L.P.   Organizacja   Funkcja  
1.   Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Sekcja Organizacji i Zarządzania
(1996 – 2002)
  członek  
2.   Polska Akademia Nauk, Komitet Transportu, Sekcja Logistyki w Transporcie
(od 2005 r., aktualnie)
  członek  
3.   Rada Promocji Żeglugi Śródlądowej działająca przy Ministrze Infrastruktury
(2003 – 2005)
  członek  
4.   Stowarzyszenie Ekspertów Morskich
(od 1998 r. członek, aktualnie, od 2008 r. członek Zarządu)
  członek  
5.   Europejska Unia Ochrony Wybrzeża – Polska / Stowarzyszenie na Rzecz Wybrzeża
(od 1998 r., aktualnie)
  członek  
6.   Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
(1999 – 2005)
  członek  
7.   Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
(od 1998 r., aktualnie)
  członek  
8.   Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
(od 2008 r., aktualnie)
  członek  
9.   Rada Konsultacyjna Gospodarki Morskiej Województwa Zachodniopomorskiego
(2003 – 2007)
  członek  
10.   Stowarzyszenie Parlamentarzystów Polskich
(od 2004 r., aktualnie, od 2009 r. członek Zarządu)
  członek Zarządu  

 

NAGRODY

Wykaz nagród uzyskanych w latach 1979 – 2012:

L.P.   Rok uzyskania   Stopień i rodzaj nagrody   Tytuł uzyskania nagrody

A. NAGRODY REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY MORSKIEJ I AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE
1.   1979   Nagroda zespołowa I stopnia   Za osiągnięcia naukowo-badawcze
2.   1980   Nagroda indywidualna I stopnia   Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
3.   1981   Nagroda indywidualna II stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
4.   1982   Nagroda indywidualna I stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
5.   1983   Nagroda zespołowa II stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
6.   1984   Nagroda zespołowa II stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
7.   1986   Nagroda indywidualna III stopnia   Za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej, za cykl prac z zakresu organizacji portów morskich i podnoszenia efektywności zarządzania
8.   1986   Nagroda zespołowa III stopnia   Za działalność naukową
9.   1987   Nagroda indywidualna II stopnia   Za osiągnięcia naukowe
10.   1989   Nagroda indywidualna II stopnia   Za działalność dydaktyczno-wychowawczą
11.   1990   Nagroda indywidualna I stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
12.   1991   Nagroda indywidualna II stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
13.   1994   Nagroda indywidualna II stopnia   Za działalność dydaktyczno-wychowawczą
14.   2003   Nagroda indywidualna III stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
15.   2003   Srebrny Medal Pamiątkowy   W dowód uznania za długoletnią pracę na rzecz Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie
16.   2004   Srebrny Medal za Zasługi dla Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie   Za zasługi dla Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie
17.   2004   Nagroda indywidualna I stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
18.   2005   Nagroda indywidualna I stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
19.   2006   Nagroda indywidualna I stopnia   Za działalność naukowo-badawczą
20.   2007   Nagroda indywidualna III stopnia   Za wybitną działalność naukową
21.   2007   Medal 60-lecia Szkolnictwa Morskiego w Szczecinie   W dowód uznania wkładu pracy
22.   2011   Nagroda indywidualna II stopnia   Za działalność naukową
23.   2012   Nagroda indywidualna II stopnia   Za działalność naukową

B. NAGRODY WOJEWODY SZCZECIŃSKIEGO I ZARZĄDU MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE
1.   1985   Nagroda indywidualna III stopnia (promotorska) Wojewody Szczecińskiego   Za zwycięstwo w konkursie „Dyplom dla miasta Szczecina”
2.   2005   Złota Kotwiczka Prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście   Za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarki morskiej w województwie zachodniopomorskim

C. NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. GOSPODARKI MORSKIEJ
1.   1986   Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Urzędu Gospodarki Morskiej   Za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej, za cykl prac z zakresu organizacji portów morskich i podnoszenia efektywności zarządzania
2.   1988   Srebrna Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”   Za osiągnięcia w rozwoju gospodarki morskiej
3.   1989   Nagroda indywidualna II stopnia Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności   Z tytułu osiągnięć naukowych, za opracowanie i wdrożenie „Zasad obsługi ładunków niebezpiecznych w porcie Szczecin”
4.   1996   Nagroda indywidualna I stopnia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej   Za rozprawę habilitacyjną pt. ”Ekonomiczna efektywność systemu eksploatacji portu morskiego”
5.   2001   Złota Odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”   Za osiągnięcia w rozwoju gospodarki morskiej

D. NAGRODA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1.   1986   Medal Złoty
Legitymacja Nr 188-2009-5
  Za długoletnią służbę
fb tw