Nowy artykuł wydany w Wydawnictwie Naukowym ArchaeGraph

tytuł: "Badanie funkcji transportowej zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście"

WSTĘP:

"Celem badań przedstawionych w rozdziale jest analiza i ocena funkcji transportowej zespołu portów morskich Szczecin – Świnoujście w latach 2008-2019 z określeniem uwarunkowań i kierunków jej rozwoju. W rozdziale zawarto szczegółową analizę przeładunków towarów w granicach administracyjnych portów, w ujęciu ilościowym i rodzajowym, ze wskazaniem kierunków przepływu (Import, Eksport, Tranzyt) oraz krajów tranzytujących. Dokonano oceny systemu obsługi transportowej portów według kierunków przewozu oraz rodzajów środków transportu i ładunków. Określono determinanty organizacyjno – prawne, infrastrukturalne i rynkowe rozwoju portów morskich jako ogniw logistycznego systemu dostaw o zasięgu globalnym oraz bieguna wzrostu gospodarki narodowej, regionu nadmorskiego i miast portowych. Głównym wnioskiem wynikającym z badań jest stwierdzenie, że wraz z rozwojem funkcji transportowej porty morskie ujścia Odry, na wzór portów Europy Zachodniej, przekształcą się w międzynarodowe, innowacyjne centra logistyczne skomunikowane wszystkimi rodzajami dróg z potencjalnym zapleczem i przedpolem gospodarczy"

Słowa kluczowe: porty morskie, infrastruktura portów, funkcje portowe, ładunki, portowe centra logistyczne

Z pełnym tekstem artykułu zapoznać się można w dziale DO POBRANIA

fb tw