Nowy artykuł wydany w Oficynie Wydawniczej SGH

tytuł: "Metodyczne aspekty badań w zakresie wpływu innowacji na konkurencyjność polskich portów morskich"

WSTĘP:

"Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji projektu badawczego w zakresie wpływu innowacji na konkurencyjność i rozwój polskich portów morskich posiadających status portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jako hipotezę badawczą przyjęto, że jednym z mało rozpoznanych czynników mających największy wpływ na konkurencyjność i rozwój portów morskich jest wzrost innowacyjności w sferze techniki, technologii, zarządzania, organizacji usług portowych i przemysłów morskich oraz transfer innowacyjnych technologii między uczelniami i instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami układu portowego. Głównym celem badań naukowych jest identyfikacja, systemowa analiza i ocena czynników długofalowej i trwałej konkurencyjności oraz innowacyjnego rozwoju polskich portów morskich jako ogniw w globalnych, lądowo-morskich łańcuchach dostaw. Szczegółowe cele mają charakter poznawczy, porządkujący, metodyczny i postulatywny".

Słowa kluczowe: Porty morskie, konkurencyjność, innowacje, badania naukowe

Z pełnym tekstem artykułu zapoznać się można w dziale DO POBRANIA

fb tw