Nowy artykuł wydany w Oficynie Wydawniczej SGH

tytuł: "System obsługi transportowej portów ujścia Odry ze szczególnym uwzględnieniem transportu rzecznego"

WSTĘP:

"Celem publikacji jest ocena udziału gałęzi transportu w obsłudze transportowej zespołu portów Szczecin-Police-Świnoujście w latach 1980–2017. Szczególna uwaga została poświęcona transportowi rzecznemu, którego udział w obsłudze portów wykazuje tendencję malejącą wbrew wytycznym KE zawartym w Białych Księgach polityki transportowej i morskiej UE. W artykule jest przedstawiona koncepcja optymalnych zmian struktury systemu obsługi transportowej portów, uwzględniająca odbudowę Odrzańskiej Drogi Wodnej, dokończenie kolejowych inwestycji infrastrukturalnych oraz rozwój autostrad morskich na Bałtyku".

Z pełnym tekstem artykułu zapoznać się można w dziale DO POBRANIA

fb tw