Nowy artykuł w Wydawnictwie Uczelnianym ZUT w Szczecinie

tytuł: "Identyfikacja możliwości współpracy w zakresie innowacyjności i transferu technologii między uczelniami, podmiotami i instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami sektora gospodarki morskiej w Polsce"

WSTĘP:

"Innowacje stanowią główny czynnik rozwoju współczesnej gospodarki. Definiowane są jako proces obejmujący wszystkie działania związane z kreowaniem pomysłu, powstaniem wynalazku i wdrożeniem nowego produktu, usługi i procesu. Według J.A. Schumpetera istota działalności innowacyjnej sprowadza się do koncepcji tzw. twórczej destrukcji, która polega na ciągłym niszczeniu starych struktur i nieustannym tworzeniu coraz bardziej efektywnych. W zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji wyróżnić można innowacje techniczne, technologiczne, organizacyjne, społeczne, materialne lub niematerialne.
W praktyce innowacyjność oznacza efektywne wykorzystanie nowych pomysłów i wzrost dobrobytu społeczeństwa".

Z pełnym tekstem artykułu zapoznać się można w dziale DO POBRANIA

fb tw